Cereplex Direct

动物在体神经信号记录系统

 

 

 

 

Neuroport

临床科研生物电信号处理系统

 

 

 

公司新闻
  • 欢迎致电

  • 010 8354 8351
  • 139 1042 7327
  • 185 1166 5183
  • 服务时间

  • 周一至周五 9:00-18:00
  • 公司二维码

非人灵长类动物脑深部高通量高密度电极

 

 

 

CMOS-MEA5000

离体电生理系统

 

 

  • 欢迎致电

  • 010 8354 8351
  • 139 104 27327
  • 185 1166 5183
  • 服务时间

  • 周一至周五 9:00-18:00
  • 微信公众号